Nowy numer: 07/2019

GAZETA ON-LINE

Wszystkie artykuły z gazety Nowoczesny Warsztat

Choroba zawodowa pracownika a przesunięcie na inne stanowisko pracy

Wydanie: 06/2019

Definicję choroby zawodowej zawiera art. 235 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Zgodnie z nią za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w...

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wydanie: 05/2019

Najczęściej w zakładach pracy mamy do czynienia z wypadkami przy pracy, tj. podczas wykonywania czynności należących do zwykłych obowiązków. Natomiast pracownicy rzadziej zgłaszają wypadki w drodze z pracy do domu i z domu do pracy....

piątek, 17 maja 2019

Zmiany w zakresie szkoleń okresowych

Wydanie: 04/2019

1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany do Kodeksu pracy, które znoszą obowiązek szkoleń okresowych bhp określonej grupy pracowników administracyjno-biurowych i pozwalają pracodawcy na samodzielne realizowanie zadań służby bhp...

niedziela, 14 kwietnia 2019

Obowiązek naprawienia szkody powstaje z chwilą jej powstania

Wydanie: 03/2019

Faktura nie jest warunkiem podstawowym roszczenia z tytułu OC i kosztów naprawy pojazdu po kolizji, a wysokość odszkodowania nie musi odpowiadać równowartości poniesionych nakładów.(Sygnatura akt III CZP 72/18, III...

piątek, 22 marca 2019

Skierowanie na badania lekarskie

Wydanie: 03/2019

Na pytanie: jak obecnie przedstawia się sytuacja ze skierowaniami na badania lekarskie pracowników w zakładzie – odpowiada nasz ekspert.Od niedawna obowiązuje nowy wzór skierowania pracownika na badania lekarskie,...

piątek, 22 marca 2019

Zmiany w podatkach – jak rozliczać auta w wynajmie długoterminowym?

Wydanie: 02/2019

Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe, dotyczące samochodów osobowych użytkowanych przez przedsiębiorców. Regulacje te wprowadziły istotne zmiany w zakresie wynajmu długoterminowego i...

piątek, 8 lutego 2019

Nowe przepisy dla operatorów wózków widłowych (cz. 2)

Wydanie: 02/2019

Prace przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie...

piątek, 8 lutego 2019

Nowe przepisy dla operatorów wózków widłowych (cz. 1)

Wydanie: 01/2019

Z uwagi na fakt, że w wielu warsztatach używa się popularnych wózków widłowych czy – inaczej mówiąc – sztaplarek, publikujemy kilka informacji o zmianach w tym zakresie. 10 sierpnia 2018 roku weszły w życie istotne...

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Wydanie: 12/2018

Czy istnieje możliwość skrócenia czasu pracy, aby nie korzystać z urlopu wychowawczego? Na dzisiejszym rynku pracy z takiej procedury korzysta się coraz powszechniej.Zgodnie z art. 186³ kodeksu pracy pracownik zamiast urlopu...

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Wybrane rodzaje badań technicznych pojazdów

Wydanie: 12/2018

W publikowanym artykule przedstawiamy zasady przeprowadzania badania technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie) i pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym...

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Telepraca i opieka nad dziećmi

Wydanie: 11/2018

Zatrudnienie pracownika w formie telepracy określa art. 67 kodeksu pracy. Telepraca to elastyczna forma wykonywania pracy posiadająca znamiona odpowiadające stosunkowi pracy. W takiej formie trudno określić precyzyjnie stopień podporządkowania...

czwartek, 8 listopada 2018

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych

Wydanie: 10/2018

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego wielu pracodawców będzie zatrudniać w swoich zakładach pracy pracowników młodocianych w celu nauki zawodu. Jakie są podstawowe zasady ich zatrudniania?Czas pracy

wtorek, 9 października 2018

Młodociany pracownik

Wydanie: 09/2018

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich? Czy pracodawca może odwołać takiego pracownika z urlopu?Wielu pracodawców zastanawia się nad zatrudnieniem w sezonie letnim (przy tzw. pracach...

wtorek, 11 września 2018

Zawał serca w pracy

Wydanie: 07/2018

Co się dzieje w sytuacji, gdy pracownik miał zawał serca w pracy? Czy jest on kwalifikowany jako wypadek przy pracy i czy poszkodowany może liczyć na odszkodowanie?Kwalifikacja zawału serca jako wypadku przy pracy wymaga oceny...

poniedziałek, 23 lipca 2018

Odprawa dla pracownika i eTeczka

Wydanie: 05/2018

Kiedy zwalniany pracownik nie dostanie odprawy? Zła sytuacja finansowa pracodawcy może skutkować obniżką pensji lub zwolnieniami. Nie zawsze wypowiadanie umów wiąże się z obowiązkiem wypłaty odpraw.Problematykę zwolnień...

środa, 16 maja 2018

NASZE PORTALE

Rzetelna Firma
nowocesnywarsztat.pl
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
do góry strony